استاد احمدرضا پوررشیدی

 

  • کارشناسی ارشد معماری دیجیتال
  • تدریس فوتو شاپ از سال ۱۳۹۲( معماری و گرافیک)
  • مدیریت بخش نظارت بر چاپ و طراحی( شرکت ناب نگار) از سال ۱۳۹۳
  • مدیریت و نظارت بر چندین پروژه متفاوت گرافیکی و چاپی
  • تدریس نرم افزار “تری دی مکس” و پلاگین “وی ری” از سال ۱۳۹۳
  • تدوین و ارائه پک آموزشی پست پروداکشن در معماری ۱۳۹۴
  • برگزاری ورک شاپ نرم افزارهای معماری در شهرهایی از جمله تهران، اصفهان، مشهد و غیره
  • شرکت در مسابقات عکاسی مدلینگ و مشارکت در پروژه های خصوصی عکاسی
  • مدیریت بخش طراحی دفتر معماری “دوئت” از سال
فهرست