اطلاعات کامل در مورد آموزشگاه مجازی webinarhc


 

پس از سال ها تدریس در شهرهای گوناگون و لمس کمبود امکانات از جمله کمبود متخصصین حوزه معماری در شهرهای کوچک بر آن شدیم تا با امکاناتی که دنیای مدرن در اختیار ما قرار داده بتوانیم این شکاف بزرگ عدالت آموزشی را تا حد توان کمتر کنیم.
ایده شکل گیری مدرسه انلاین معماری ( وبینارک) به منظور ارتقا دانش معماری در بین دانشجویان و نیز فعالان حوزه معماری به خصوص افرادی که امکان حضور در کلاس های آموزشی حضوری را به علت بعد مسافت و یا مسائل دیگر ندارند شکل گرفت.
ما در این مدرسه بر آن هستیم تا بهترین اساتید معماری را با کمترین هزینه به خانه های شما بیاوریم و سعی کنیم دغدغه دانشجویان را در این حوزه به حداقل برسانیم. آرمان ما دسترسی یکسان همه به بالاترین کیفیت آموزشی می باشد.

فهرست